เทศบัญญัติ
แผนพัฒนา
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง
มาตรฐานการให้บริการ (O14)
Global Warming
ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 07/05/2021
สถิติผู้เข้าชม 791,325
Page Views 1,180,172
 
« May 2021»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
fdsafds     

ลัดหลวง....สังคมเมืองแห่งรอยยิ้ม

ลัดหลวงเป็นสังคมเมืองอุตสาหกรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตของผู้คนเอาไว้อย่างหลากหลาย  ประชากรสามตำบลอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคี  แม้ประเพณี  วัฒนธรรม ศาสนา  จะแตกต่างกันตามวิถีแห่งศรัทธา ทว่า  ความแตกต่างเหล่านั้นกลับกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัว  หากถามหาจุดเด่นของลัดหลวง  แน่นอนว่า  ที่นี่ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออยู่ในเขตพื้นที่ แต่หากถามหา  รอยยิ้ม  และน้ำใจ  ของผู้คน  ตอบได้เลยว่าชาวลัดหลวงทุกคนเปี่ยมล้นด้วยมิตรภาพ  น่าประทับใจ  หลายคนอาจมองว่าที่นี่เป็นสังคมเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบและการแก่งแย่งแข่งขันอยู่ตลอดเวลา  อีกทั้งรอบบริเวณยังแวดล้อมไปด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม  จนทำให้กลายเป็นชุมชนที่ขาดคุณสมบัติการเป็นเมืองน่าอยู่  แต่เพราะมีหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพต่างเทศบาลเมืองลัดหลวง  และมีผู้นำท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์การบริหารงานที่กว้างไกลอย่าง  ท่านนายกอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ  คอยพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน  การเนรมิตรลัดหลวงให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างรอบด้านจึงถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝัน  เทศบาลเมืองลัดหลวง  ยกฐานะจากสุขาภิบาลพระประแดง  มาเป็นเทศบาลตำบลลัดหลวง  โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๓๗  ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลตำบลลัดหลวง  มาเป็นเทศบาลเมืองลัดหลวง  มีผลบังคลใช้เมื่อวันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๔๕  ตราบถึงปัจจุบัน  พื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลัดหลวง รวมทั้งสิ้น ๑๕.๕ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๔๓ หมู่บ้าน  รวมเป็น ๓  ตำบล อันได้แก่ ตำบลบางจาก  ตำบลบางครุ  และตำบลบางพึ่ง  สภาพแวดล้อมทั่วไป  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  บางส่วนติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งเล็กและใหญ่

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

เทศบาลเมืองลัดหลวง ได้จัดตั้งขึ้นโดยยกฐานะจากสุขาภิบาลพระประแดง  เป็นเทศบาล    ตำบลลัดหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๑๐ ก. ลงวันที่           ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๗ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลตำบลลัดหลวง เป็นเทศบาลเมืองลัดหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลัดหลวง พ.ศ.๒๕๔๕         ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๙๓ ก. ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕  มีพื้นที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น ๑๕.๕ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๔๓ หมู่บ้าน
รวม ๓ ตำบล  ได้แก่ ตำบลบางจาก ตำบลบางครุ และตำบลบางพึ่ง ประกอบด้วย ๔๒ ชุมชน ลักษณะเป็น     ชุมชนเมือง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งเล็กและใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ โรงงาน สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑  ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

๑. อาณาเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง กำหนดไว้ดังนี้

หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานครตรงจุดที่

แนวกึ่งกลางปากคลองบางพึ่ง บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งใต้

ด้านเหนือ 

จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองลัดหลวง ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่คลองลัดหลวง ฝั่งตะวันตก บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งใต้

ด้านตะวันออก 

จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบคลองลัดหลวง ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และ
ทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองลัดหลวงฝั่งใต้ ตรงจุดที่คลองลัดหลวง ฝั่งใต้บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง         หลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางคลองท่าเกวียน บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ 

จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอพระประแดงกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่เส้นแบ่งเขตอำเภอพระประแดงกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์ บรรจบกับเส้นแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก 

จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการ กับกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑

 

 

แผนที่กำหนดแนวเขต  เทศบาลเมืองลัดหลวง   

อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 ๒. ข้อมูลสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลัดหลวง 

เทศบาลเมืองลัดหลวง  มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกออกดังนี้ 

                        -   ตำบลบางจาก     จำนวน       ๙    หมู่บ้าน     ๑๐,๐๖๑    หลังคาเรือน

                        -   ตำบลบางครุ       จำนวน     ๑๕    หมู่บ้าน     ๑๒,๒๒๔    หลังคาเรือน

                        -   ตำบลบางพึ่ง      จำนวน     ๑๙    หมู่บ้าน     ๑๒,๘๖๑    หลังคาเรือน

                                                รวมทั้งสิ้น     ๔๓    หมู่บ้าน        ๓๕,๑๔๖    หลังคาเรือน

 

          จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง  จำแนกออกดังนี้

-    ตำบลบางจาก        เป็นชาย  ๑๑,๑๒๒   คน       เป็นหญิง ๑๑,๔๓๙   คน        รวม    ๒๒,๕๖๑   คน

-    ตำบลบางครุ          เป็นชาย  ๑๓,๑๖๓   คน       เป็นหญิง ๑๓,๙๙๘   คน        รวม    ๒๗,๑๖๑   คน

-    ตำบลบางพึ่ง         เป็นชาย  ๑๒,๒๕๘   คน       เป็นหญิง ๑๓,๔๔๓   คน        รวม    ๒๕,๗๐๑   คน

     รวมทั้งสิ้น              เป็นชาย  ๓๖,๕๔๓   คน       เป็นหญิง ๓๘,๘๘๐   คน        รวม    ๗๕,๔๒๓   คน

 

เพศชาย 

 

เพศหญิง

เด็ก

(ทารก - ๖ ปี)

๒,๘๔๐

คน

 

เด็ก

(ทารก - ๖ ปี)

๒,๕๙๒

คน

เด็กโต

(๗ - ๑๒ ปี)

๒,๖๖๔

คน

 

เด็กโต

(๗ - ๑๒ ปี)

๒,๕๔๑

คน

วัยรุ่น

(๑๓ - ๑๗ ปี)

๒,๙๐๕

คน

 

วัยรุ่น

(๑๓ - ๑๗ ปี)

๒,๘๕๒

คน

ผู้ใหญ่

(๑๘ – ๖๐ ปี)

๒๔,๖๐๘

คน

 

ผู้ใหญ่

(๑๘ – ๖๐ ปี)

๒๖,๑๑๕

คน

คนชรา

(๖๐ ปีขึ้นไป)

๓,๕๒๖

คน

 

คนชรา

(๖๐ ปีขึ้นไป)

๔,๗๘๐

คน

 

รวมทั้งสิ้น

๓๖,๕๔๓

คน

 

 

รวมทั้งสิ้น

๓๘,๘๘๐

คน

 

          จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง  จำแนกออกดังนี้

-    ตำบลบางจาก        เป็นชาย     ๗,๙๗๒   คน       เป็นหญิง   ๘,๔๕๑   คน        รวม    ๑๖,๔๒๓   คน

-    ตำบลบางครุ          เป็นชาย     ๙,๘๑๖   คน       เป็นหญิง ๑๐,๘๔๓   คน        รวม    ๒๐,๖๕๙   คน

-    ตำบลบางพึ่ง         เป็นชาย     ๙,๖๘๘   คน       เป็นหญิง ๑๑,๐๙๑   คน        รวม    ๒๐,๗๗๙   คน

     รวมทั้งสิ้น              เป็นชาย  ๒๗,๔๗๖   คน       เป็นหญิง ๓๐,๓๘๕   คน        รวม    ๕๗,๘๖๑   คน

 

                                ความหนาแน่นของประชากร เฉลี่ย  ๔,๘๘๘  คน/ตารางกิโลเมตร

                                อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร  ตั้งแต่ปี  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒  ลดลงร้อยละ  ๐.๖๔

                                อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร  ตั้งแต่ปี  ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓  ลดลงร้อยละ  ๐.๖๖

 

          หมายเหตุ      ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลัดหลวง

                                            ณ  วันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๓

 

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

                นับจากการยกฐานะ โดยลำดับจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองลัดหลวง ได้ดำเนินการก่อสร้าง      พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล ตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ให้ครอบคลุม  อย่างทั่วถึง  การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้ทางบกมีถนนหลัก ๓ สาย  ได้แก่  ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนนครเขื่อนขันธ์  และถนนพระราชวีริยาภรณ์  และถนนสายรอง บริเวณตำบลบางจาก จำนวน ๑๔๓ เส้นทาง  บริเวณ                ตำบลบางครุ  จำนวน ๙๔ เส้นทาง  บริเวณตำบลบางพึ่ง จำนวน ๑๑๑ เส้นทาง รวมทั้งสิ้น ๓๔๘ เส้นทาง และบางเส้นทางสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดสำหรับการสัญจรไปมา เนื่องจากพื้นที่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร การบริการสาธารณะ จึงได้รับความสะดวกจากโครงการที่เชื่อมต่อกันระหว่างจังหวัด การให้บริการสาธารณูปโภค        ด้านการประปา ใช้บริการของประปานครหลวง ด้านการไฟฟ้าใช้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ด้านการโทรคมนาคมมีการให้บริการอย่างทั่วถึง  ด้านการสื่อสารมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง และมีระบบเสียง    ไร้สายเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในพื้นที่ ๔๒ ชุมชน จำนวน ๒๐๐ จุด ด้านการกีฬาและนันทนาการ/พักผ่อน  มีสวนสาธารณะ   ๑ แห่ง  ลานแอโรบิค จำนวน ๓ แห่ง 

 

 ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

              เทศบาล ฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีความพยายาม        ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยพัฒนาและบำรุงรักษารวมทั้งปกป้องให้คงอยู่ โดยการบริหารจัดการ ในหลาย ๆ  รูปแบบ  เช่น การขุดลอกคูคลอง จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ดำเนินการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มิให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง

 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 

๑.   ธนาคาร                                                            จำนวน      ๒๒      แห่ง

๒.   ตลาดสด                                                           จำนวน         ๕      แห่ง

๓.   โรงภาพยนตร์                                                      จำนวน         ๑      แห่ง

๔.   สถานธนานุบาล                                                   จำนวน         ๑      แห่ง

๕.   ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า                                      จำนวน         ๓      แห่ง

๖.   สถานประกอบการด้านการบริการโรงแรม                       จำนวน         ๖      แห่ง

๗.   สถานประกอบเทศพาณิชย์สถานธนานุบาล                     จำนวน         ๑      แห่ง

๘.   สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข              จำนวน     ๙๕      แห่ง

๙.   การพาณิชยกรรมและการบริการสถานีบริการน้ำมัน            จำนวน         ๙      แห่ง

 

๖. ข้อมูลด้านสังคม 

                  เทศบาลเมืองลัดหลวง  ได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชน  รวมทั้งสิ้น  ๔๒  ชุมชน   ดังนี้

                  ตำบลบางจาก    หมู่ที่  ๑ - หมู่ที่   ๙         จำนวน               ๙      ชุมชน

                  ตำบลบางครุ      หมู่ที่  ๑ - หมู่ที่ ๑๕         จำนวน            ๑๕      ชุมชน

                  ตำบลบางพึ่ง      หมู่ที่  ๑ - หมู่ที่ ๑๙         จำนวน            ๑๘      ชุมชน

 

รายชื่อชุมชนและประธานชุมชน ของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

ชื่อชุมชน /  ตำบล

หมู่ที่ 

ประธานชุมชน 

 

๑.

๒.

 

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

ตำบลบางจาก 

ชุมชนขุนศรีพัฒนา

ชุมชนปากคลองตายวง และ

ชุมชนลานทรายพัฒนา

ชุมชนชมนิมิตรพัฒนา

ชุมชนไทยเกรียงพัฒนา

ชุมชนสุขสวัสดิ์ ๕๓ ปากคลองบางจาก

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ ๖

ชุมชนหมู่ ๗ ร่วมกันพัฒนา

ชุมชนหมู่ ๘ พัฒนา

ชุมชนหมู่ ๙ พัฒนา

 

 

 

นายสุจินต์

นายปุณณัตถ์

 

นางสาวอุไรวรรณ

นางสาวมณฑา

นายพละ

นายอำพล

นายวิวัฒน์

นายไชยา

นางกานดา

 

กำลังเสือ

สาตสุข

 

ขาวเขียว

เพ็ญราชา

เปี่ยมสวัสดิ์

จองจิตบริสุทธิ์

แย้มพราย

กันเดช

วิมลเสถียรกิจ

 

 

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

 

ตำบลบางครุ 

ชุมชนปากคลองลัดหลวง

ชุมชนบางระกำพัฒนา

ชุมชนจั่นมณี

ชุมชนปากคลองครุ

ชุมชนคลองขุดเจ้าเมือง

ชุมชนร่วมพัฒนา

ชุมชนครุนอก

ชุมชนหมู่ ๘ พัฒนา

 

 

 

 

นายชูพงศ์

นางวิภารัตน์

นายมารุต

นายจรัล

นายเลิศพงค์

นายลำภู

นายศรีโพ

นายกิตติศักดิ์

 

 

คล่องรักษ์สัตว์

พงษ์ไทย

วงษ์สันต์

รอดหวัง

ธารดำรงค์

บุญครอบ

ทองแดง

สมชาติ

 

 

 

ชื่อชุมชน /  ตำบล

หมู่ที่ 

ประธานชุมชน 

 

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑.

๒๒.

๒๓.

๒๔.

ตำบลบางครุ (ต่อ) 

ชุมชนคนรักหมู่ ๙

ชุมชนสามัคคีพัฒนา

ชุมชนครุในพัฒนา

ชุมชนรักษ์ครุใน

ชุมชนคนคลองครุใน

ชุมชนรักบางครุ

ชุมชนแสงเทียน

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

 

นายธวัชชัย

นายปัญญา

นายสวาท

นายอาทร

นายสงบ

นายวิรัช

นายอนันต์

 

เอมเจริญ

ชื่นกลิ่น

สุขเกษม

คุณาการ

พูลพิพัฒน์

ศรีวราสาสน์

ณ นคร

 

๒๕.

๒๖.

๒๗.

๒๘.

๒๙.

๓๐.

๓๑.

๓๒.

๓๓.

๓๔.

๓๕.

๓๖.

๓๗.

๓๘.

๓๙.

๔๐.

๔๑.

๔๒.

ตำบลบางพึ่ง 

ชุมชนบางพึ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น

ชุมชนคลองเพลง - ลัดหลวง

ชุมชนบางพึ่ง หมู่ ๔

ชุมชนพระราชวีริยาภรณ์

ชุมชนหมู่บ้านเชียงใหม่

ชุมชนหมู่ ๗ ตำบลบางพึ่ง

ชุมชนบ้านฮะเริ่น

ชุมชนคนกันเอง

ชุมชนเว่ขะราว

ชุมชนวัดบางพึ่ง หมู่ ๑๑

ชุมชนวัดรวกพัฒนา

ชุมชนซอยนายอำเภอ

ชุมชนสามแยกพระประแดง

ชุมชนสวนหลวง

ชุมชนหมู่ ๑๖ พัฒนา

ชุมชนปากลัดพัฒนา ๑

ชุมชนบ้านปากลัด

ชุมชนหมู่ ๑๙ บางพึ่ง

 

๒,๓

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

 

นายบุญชอบ

นายชะวิน

นางเบญญา

นายเกษม

นางปราณี

จ่าเอกวีระศักดิ์

นายสมบัติ

นายชาญชัย

นายถาวร

นายวันชัย

นายพรรณสิน

นายสุรสิทธิ์

นายชำนาญ

นายเฉลิมพล

นายบุญทรง

นางมาณวิกา

นายวิรัตน์

นางสาววราภรณ์

 

คัชบุตร

จุ๊สมบัติ

พันธุ์เสือ

สุรินทร์ยา

กรางทอง

เกษมพรมณี

มีประเสริฐ

ไหลมา

มะเดชะ

เหลืองยิ่งยงค์

ตันเสถียร

ประสงค์ศิลป์

คุณวงศ์

โกอัฐวาพร

ชีวะอิสระกุล

แสงวิมาน

ล่านพญา

สุขเจริญ

 

       หมายเหตุ   ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลัดหลวง  ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔

 

 

๗. ด้านการศึกษา

  สถานศึกษาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง  จำนวน ๒๔ แห่ง ประกอบด้วย

สังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง 

               ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางครุ                                                                               ตำบลบางครุ

               ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี                         ตำบลบางจาก

               ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่เทศบาลจัดการศึกษา(รร.พลอยจาตุรจินดา)         ตำบลบางพึ่ง

               ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่เทศบาลจัดการศึกษา(รร.สามัคคีธรรมอิสลาม)                 ตำบลบางพึ่ง

               ๕. โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางครุอุปการราษฎร์)                                                         ตำบลบางครุ

               ๖. โรงเรียนเทศบาล ๒                                                                                         ตำบลบางจาก

สังกัดกรมการศาสนา 

               ๗. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดชมนิมิตร                                                               ตำบลบางจาก

               ๘. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดครุนอก                                                                  ตำบลบางครุ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

               ๙. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม  รัชดาภิเษก  ในพระบรมราชูปถัมภ์            ตำบลบางจาก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

               ๑๐.  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์                                                                          ตำบลบางจาก

               ๑๑.  โรงเรียนวัดชมนิมิตร                                                                                ตำบลบางจาก

               ๑๒.  โรงเรียนบ้านบางจาก                                                                               ตำบลบางจาก

               ๑๓.  โรงเรียนวัดครุนอก                                                                                    ตำบลบางครุ

               ๑๔.  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)                                                       ตำบลบางครุ

               ๑๕.  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา                                                                        ตำบลบางพึ่ง

               ๑๖.  โรงเรียนวัดรวก (สายราษฎร์สงเคราะห์)                                                      ตำบลบางพึ่ง

               ๑๗.  โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา)                                                 ตำบลบางพึ่ง

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

               ๑๘.  โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์                                          ตำบลบางจาก

               ๑๙.  โรงเรียนศิริวิทยา                                                                                      ตำบลบางจาก

               ๒๐.  โรงเรียนสายอนุสรณ์                                                                                ตำบลบางครุ

               ๒๑.  โรงเรียนกาญจนวิทยา                                                                              ตำบลบางครุ

               ๒๒.  โรงเรียนสันติดรุณ                                                                                    ตำบลบางครุ

               ๒๓.  โรงเรียนอนุบาลบัวขาว                                                                              ตำบลบางพึ่ง

               ๒๔.  โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี                                                                           ตำบลบางพึ่ง

 

       หมายเหตุ   ข้อมูลจากกองการศึกษา เทศบาลเมืองลัดหลวง  ณ วันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔

 

๘.  ด้านการเมืองการบริหาร

      เทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นเทศบาลขนาดกลาง แบ่งส่วนการบริหารงานของเทศบาล ดังนี้

       สภาเทศบาล

        ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จำนวน ๑๘ คน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ เขตเลือกตั้ง                  

ผู้บริหารท้องถิ่น 

                   ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 

นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาล  สำหรับรองนายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง

         ส่วนราชการประจำ ประกอบด้วย ๗ ส่วน คือ

                   ๑. สำนักปลัดเทศบาล

                    มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ แบบแผน และนโยบายของเทศบาล
งานเลขานุการสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี และมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนราษฎร 
งานการเจ้าหน้าที่  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   ๒. กองวิชาการและแผนงาน

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี             งานจัดทำนิติกรรมสัญญา และงานประชาสัมพันธ์

                   ๓. กองคลัง

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้  การเงินและบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน แผนที่ภาษี และ

ทะเบียนทรัพย์สิน

                   ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน ระงับโรคติดต่อ ควบคุมการประกอบอาชีพให้ถูกสุขลักษณะ          การสุขาภิบาล การเผยแพร่และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขลักษณะ อนามัย การส่งเสริมสุขภาพ

                   ๕. กองช่าง

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา การก่อสร้าง การสาธารณูปโภคต่าง ๆ

                   ๖. กองการศึกษา

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา เพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

                   ๗. กองสวัสดิการสังคม

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านแรงงาน ส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน                

 

จำนวนพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

 

หน่วยงาน

พนักงาน

เทศบาล

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

รวมทั้งสิ้น

ตามภารกิจ

ทั่วไป 

๑. สำนักปลัดเทศบาล

๑๘

๑๙

๒๒

๕๒

๑๑๑

๒. กองวิชาการและแผนงาน

๑๙

๓. กองคลัง

๑๓

๑๘

๓๘

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๒

๑๗

๑๗๔

๒๐๘

๕. กองการศึกษา

-

๕๑

๓๕

๘๙

๖. กองสวัสดิการสังคม

-

๑๑

๗. กองช่าง

๑๒

๑๒

๖๑

๙๒

รวม 

๖๔

๔๙

๑๐๕

๓๕๐

๕๖๘

               

              หมายเหตุ      ข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองลัดหลวง

                                                    ณ วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๔

 

 ๙. ด้านงบประมาณ

 

งบแสดงผลการรับเงิน - จ่ายเงิน  ของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

รายการ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ.๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

รายรับ 

 

 

 

 

 

ภาษีอากร

๕๑,๗๗๗,๓๒๓.๕๐

๒๗๖,๖๔๙,๒๙๖.๐๗

๖๓,๑๘๔,๑๖๗.๐๕

๖๒,๘๕๕,๔๒๒.๑๑

๕๗,๕๑๑,๑๔๗.๙๕

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

๑๐,๒๐๗,๒๒๒.๐๐

๑๒,๗๒๐,๐๓๗.๔๕

๑๔,๑๔๕,๓๕๑.๗๕

๑๕,๐๐๓,๓๗๗.๔๐

๑๔,๑๘๙,๓๖๒.๐๐

รายได้จากทรัพย์สิน

๙,๙๙๖,๙๑๖.๘๘

๒๖,๘๑๖,๙๕๖.๒๙

๒๐,๑๘๓,๖๑๓.๓๕

๑๗,๖๔๔,๗๓๑.๓๗

๘,๘๔๔,๕๑๘.๐๓

รายได้เบ็ดเตล็ด

๒,๖๓๑,๔๐๖.๕๐

๑,๙๐๖,๓๑๐.๐๐

๑,๐๗๕,๓๘๖.๐๐

๓,๓๕๑,๑๖๔.๐๐

๒,๙๔๑,๐๑๘.๐๐

รายได้จากสาธารณูปโภค

-

๔๖๑,๕๒๙.๓๙

๔๙๑,๓๖๕.๖๘

๕๙๙,๘๒๗.๙๗

๗๑๓,๗๑๒.๔๓

รัฐบาลจัดสรรให้

๒๔๘,๗๒๕,๘๖๘.๙๐

๘๒,๕๑๘,๔๘๒.๐๐

๒๓๑,๙๗๘,๒๗๒.๔๙

๒๒๑,๒๕๐,๓๗๒.๓๙

๒๗๔,๐๘๗,๓๕๗.๒๗

เงินอุดหนุนทั่วไป

๘๖,๓๒๑,๖๐๘.๐๐

๒๓,๑๓๕,๔๐๘.๖๗

๑๐๗,๗๒๖,๙๑๖.๕๓

๑๐๐,๙๗๕,๐๔๔.๗๘

๕๕,๗๙๖,๔๓๓.๐๐

รวมรายรับ 

๔๐๙,๖๖๐,๓๔๕.๗๘

๔๒๔,๒๑๒,๐๑๙.๘๗

๔๓๘,๗๘๕,๐๗๒.๘๕

๔๒๑,๖๗๙,๙๔๐.๐๒

๔๑๔,๐๘๓,๕๔๘.๖๘

 

รายการ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ.๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

รายจ่าย 

 

 

 

 

 

เงินเดือน

๑๓,๖๒๖,๘๗๘.๗๐

๑๑,๘๓๔,๙๐๘.๓๖

๑๕,๕๔๓,๖๔๕.๓๙

๑๗,๘๑๔,๒๖๒.๐๒

๑๗,๕๙๑,๓๘๘.๒๓

ค่าจ้างประจำ

๗,๐๑๔,๖๔๑.๖๗

๓,๑๘๓,๒๖๒.๔๕

๖,๗๗๔,๔๘๕.๒๓

๖,๙๑๕,๖๗๒.๖๑

๗,๐๙๙,๓๖๒.๐๐

ค่าจ้างชั่วคราว

๑๗,๔๙๘,๓๓๙.๓๖

๑๔,๘๖๔,๑๘๙.๔๗

๒๓,๔๑๒,๖๕๑.๘๑

๒๗,๔๘๘,๔๐๑.๐๑

๓๒,๗๑๗,๘๓๓.๘๐

ค่าตอบแทน

๗,๔๒๑,๖๖๘.๙๐

๖,๓๖๐,๑๖๒.๗๕

๙,๘๔๒,๐๘๕.๙๗

๒๒,๐๕๖,๘๑๕.๖๐

๒๑,๑๑๙,๐๘๕.๐๕

ค่าใช้สอย

๒๒,๙๘๔,๗๑๐.๗๕

๑๔,๓๑๘,๑๕๑.๑๘

๒๕,๘๓๔,๘๕๐.๗๑

๓๑,๒๙๗,๙๘๐.๔๐

๔๕,๗๑๕,๔๘๙.๒๒

ค่าวัสดุ

๑๒,๗๒๖,๙๖๒.๔๑

๗,๗๘๓,๑๓๙.๓๒

๑๕,๔๗๓,๐๘๑.๔๕

๑๙,๑๕๐,๑๓๕.๙๐

๒๒,๙๕๔,๘๖๘.๘๘

ค่าสาธารณูปโภค

๑,๙๓๐,๔๕๑.๗๗

๑,๖๗๐,๖๘๕.๖๑

๒,๕๗๙,๐๓๘.๒๘

๓,๔๐๐,๐๑๘.๘๐

๔,๓๓๒,๔๒๙.๘๓

เงินอุดหนุน

๑๑,๒๓๙,๖๒๐.๐๐

๔,๗๓๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๘๑,๓๐๐.๐๐

๕,๖๒๔,๘๐๐.๐๐

๓,๒๒๔,๑๖๐.๐๐

งบกลาง

๑๑,๖๗๑,๕๓๙.๖๓

๙,๖๘๑,๗๐๒.๒๗

๑๓,๑๘๖,๘๔๑.๔๔

๑๒,๓๗๑,๒๓๕.๒๘

๓๒,๑๑๙,๓๕๗.๕๔

ค่าครุภัณฑ์

๑๓,๑๔๒,๙๐๑.๑๐

๑,๔๔๗,๙๖๒.๐๐

๔๔,๐๖๖,๒๒๗.๐๐

๙,๔๑๔,๔๐๐.๔๗

๑๐,๖๕๘,๘๓๒.๘๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑๑๙,๖๑๓,๓๐๐.๐๐

๕๐,๔๗๕,๐๐๐.๐๐

๑๘๓,๕๗๔,๕๐๐.๐๐

๑๓๔,๙๒๑,๕๐๐.๐๐

๔๓,๓๒๖,๙๓๒.๐๐

รายจ่ายอื่น

๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐

๒,๙๙๔,๒๐๐.๐๐

๙,๓๒๙,๕๐๐.๐๐

๒๐,๐๗๒,๕๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายจ่าย 

๒๔๐,๙๑๑,๐๑๔.๒๙ 

๑๒๙,๓๔๓,๓๖๓.๔๑ 

๓๕๒,๖๙๘,๒๐๗.๒๘ 

๓๑๐,๕๒๗,๗๒๒.๐๙ 

๒๔๐,๙๑๙,๗๓๙.๓๕ 

 

              หมายเหตุ   ข้อมูลจากกองคลัง  เทศบาลเมืองลัดหลวง  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๓

 

 

 

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 

รายการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

 รายรับ

 

  ๑. ภาษีอากร

๕๙,๗๐๐,๐๐๐

  ๒. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

๑๐,๔๓๐,๐๐๐

  ๓. รายได้จากทรัพย์สิน

๑๕,๔๒๐,๐๐๐

  ๔. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

๙๓๐,๐๐๐

  ๕. รายได้เบ็ดเตล็ด

๖๒๐,๐๐๐

  ๖. ภาษีจัดสรร

๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐

  ๗. เงินอุดหนุนทั่วไป

๕๕,๐๐๐,๐๐๐

  ๘. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

-

รวมประมาณการรายรับ 

๓๐๔,๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

รายการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

 รายจ่าย

 

  ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕๙,๓๘๔,๒๐๐

  ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑๑,๓๖๒,๗๐๐

  ๓. แผนงานการศึกษา

๑๙,๘๗๘,๐๐๐

  ๔. แผนงานสาธารณสุข

๖๐,๙๓๙,๐๐๐

  ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

๔,๕๕๐,๐๐๐

  ๖. แผนงานเคหะและชุมชน

๙๙,๗๕๔,๑๐๐

  ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๙,๑๘๘,๗๐๐

  ๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓,๐๘๐,๐๐๐

  ๙. แผนงานงบกลาง

๓๕,๙๓๗,๐๐๐

รวมประมาณการรายจ่าย 

๓๐๔,๐๗๓,๗๐๐ 

 

 

              หมายเหตุ   ข้อมูลจากกองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลัดหลวง  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๓

 

 


 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ข้อมูลจากกองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลัดหลวง  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๓เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view