เทศบัญญัติ
แผนพัฒนา
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง
มาตรฐานการให้บริการ (O14)
Global Warming
ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 30/07/2021
สถิติผู้เข้าชม 821,786
Page Views 1,229,686
 
« July 2021»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
fdsafds     

ลัดหลวง....สังคมเมืองแห่งรอยยิ้ม

ลัดหลวงเป็นสังคมเมืองอุตสาหกรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตของผู้คนเอาไว้อย่างหลากหลาย  ประชากรสามตำบลอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคี  แม้ประเพณี  วัฒนธรรม ศาสนา  จะแตกต่างกันตามวิถีแห่งศรัทธา ทว่า  ความแตกต่างเหล่านั้นกลับกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัว  หากถามหาจุดเด่นของลัดหลวง  แน่นอนว่า  ที่นี่ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออยู่ในเขตพื้นที่ แต่หากถามหา  รอยยิ้ม  และน้ำใจ  ของผู้คน  ตอบได้เลยว่าชาวลัดหลวงทุกคนเปี่ยมล้นด้วยมิตรภาพ  น่าประทับใจ  หลายคนอาจมองว่าที่นี่เป็นสังคมเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบและการแก่งแย่งแข่งขันอยู่ตลอดเวลา  อีกทั้งรอบบริเวณยังแวดล้อมไปด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม  จนทำให้กลายเป็นชุมชนที่ขาดคุณสมบัติการเป็นเมืองน่าอยู่  แต่เพราะมีหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพต่างเทศบาลเมืองลัดหลวง  และมีผู้นำท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์การบริหารงานที่กว้างไกลอย่าง  ท่านนายกอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ  คอยพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน  การเนรมิตรลัดหลวงให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างรอบด้านจึงถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝัน  เทศบาลเมืองลัดหลวง  ยกฐานะจากสุขาภิบาลพระประแดง  มาเป็นเทศบาลตำบลลัดหลวง  โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๓๗  ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลตำบลลัดหลวง  มาเป็นเทศบาลเมืองลัดหลวง  มีผลบังคลใช้เมื่อวันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๔๕  ตราบถึงปัจจุบัน  พื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลัดหลวง รวมทั้งสิ้น ๑๕.๕ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๔๓ หมู่บ้าน  รวมเป็น ๓  ตำบล อันได้แก่ ตำบลบางจาก  ตำบลบางครุ  และตำบลบางพึ่ง  สภาพแวดล้อมทั่วไป  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  บางส่วนติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งเล็กและใหญ่

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

เทศบาลเมืองลัดหลวง ได้จัดตั้งขึ้นโดยยกฐานะจากสุขาภิบาลพระประแดง  เป็นเทศบาล    ตำบลลัดหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๑๐ ก. ลงวันที่           ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๗ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลตำบลลัดหลวง เป็นเทศบาลเมืองลัดหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลัดหลวง พ.ศ.๒๕๔๕         ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๙๓ ก. ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕  มีพื้นที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น ๑๕.๕ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๔๓ หมู่บ้าน
รวม ๓ ตำบล  ได้แก่ ตำบลบางจาก ตำบลบางครุ และตำบลบางพึ่ง ประกอบด้วย ๔๒ ชุมชน ลักษณะเป็น     ชุมชนเมือง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งเล็กและใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ โรงงาน สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑  ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

๑. อาณาเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง กำหนดไว้ดังนี้

หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานครตรงจุดที่

แนวกึ่งกลางปากคลองบางพึ่ง บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งใต้

ด้านเหนือ 

จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองลัดหลวง ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่คลองลัดหลวง ฝั่งตะวันตก บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งใต้

ด้านตะวันออก 

จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบคลองลัดหลวง ฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และ
ทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองลัดหลวงฝั่งใต้ ตรงจุดที่คลองลัดหลวง ฝั่งใต้บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง         หลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางคลองท่าเกวียน บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

ด้านใต้ 

จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอพระประแดงกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่เส้นแบ่งเขตอำเภอพระประแดงกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์ บรรจบกับเส้นแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก 

จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการ กับกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑

 

 

แผนที่กำหนดแนวเขต  เทศบาลเมืองลัดหลวง   

อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 ๒. ข้อมูลสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลัดหลวง 


                                                              สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน

      ตำบลบางจาก         จำนวน   ๑๑,๐๕๗   หลัง

      ตำบลบางครุ          จำนวน   ๑๒,๙๕๗   หลัง

      ตำบลบางพึ่ง          จำนวน   ๑๓,๖๔๒   หลัง

                                                           เทศบาลเมืองลัดหลวง   

          จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง  จำแนกออกดังนี้

-    ตำบลบางจาก        เป็นชาย  ๑๐,๗๒๒   คน       เป็นหญิง ๑๑,๑๙๖   คน        รวม    ๒๑,๙๑๘   คน

-    ตำบลบางครุ          เป็นชาย  ๑๑,๘๗๔  คน       เป็นหญิง ๑๓,๑๕๔   คน        รวม    ๒๕,๐๒๘   คน

-    ตำบลบางพึ่ง         เป็นชาย  ๑๑,๐๑๖   คน        เป็นหญิง ๑๒,๓๑๔   คน        รวม    ๒๓,๓๓๐   คน

     รวมทั้งสิ้น             เป็นชาย  ๓๓,๖๑๒   คน       เป็นหญิง ๓๖,๖๖๔   คน         รวม    ๗๐,๒๗๖  คน

.

                                            เพศชาย                                                                              เพศหญิง

เด็ก

(ทารก - ๖ ปี)

๒,๔๖๖

คน

 

เด็ก

(ทารก - ๖ ปี)

๒,๒๘๒

คน

เด็กโต

(๗ - ๑๒ ปี)

๒,๓๔๖

คน

 

เด็กโต

(๗ - ๑๒ ปี)

๒,๒๓๙

คน

วัยรุ่น

(๑๓ - ๑๗ ปี)

๒,๐๘๗

คน

 

วัยรุ่น

(๑๓ - ๑๗ ปี)

๒,๐๐๕

คน

ผู้ใหญ่

(๑๘ – ๖๐ ปี)

๒๑,๐๓๕

คน

 

ผู้ใหญ่

(๑๘ – ๖๐ ปี)

๒๒,๒๖๒

คน

คนชรา

(๖๐ ปีขึ้นไป)

๕,๖๗๖๘

คน

 

คนชรา

(๖๐ ปีขึ้นไป)

๗,๘๗๖

คน

 

รวมทั้งสิ้น

๓๓,๖๑๒

คน

 

 

รวมทั้งสิ้น

๓๖,๖๖๔

คน

 

          จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง  จำแนกออกดังนี้

-    ตำบลบางจาก        เป็นชาย     ๗,๖๗๐   คน       เป็นหญิง   ๘,๓๓๒   คน        รวม    ๑๖,๐๐๒   คน

-    ตำบลบางครุ          เป็นชาย     ๙,๔๘๘   คน      เป็นหญิง ๑๐,๘๘๘   คน        รวม    ๒๐,๓๗๖   คน

-    ตำบลบางพึ่ง         เป็นชาย     ๙,๒๐๙   คน       เป็นหญิง  ๑๐,๖๑๗   คน        รวม    ๑๙,๘๒๖   คน

     รวมทั้งสิ้น              เป็นชาย  ๒๖,๓๖๗   คน       เป็นหญิง ๒๙,๘๓๗   คน        รวม    ๕๖,๒๐๔   คน

 (ข้อมูลจากงานทะเบียนฯ เทศบาลเมืองลัดหลวง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

                นับจากการยกฐานะ โดยลำดับจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองลัดหลวง ได้ดำเนินการก่อสร้าง      พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล ตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ให้ครอบคลุม  อย่างทั่วถึง  การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้ทางบกมีถนนหลัก ๓ สาย  ได้แก่  ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนนครเขื่อนขันธ์  และถนนพระราชวีริยาภรณ์  และถนนสายรอง บริเวณตำบลบางจาก จำนวน ๑๔๓ เส้นทาง  บริเวณ                ตำบลบางครุ  จำนวน ๙๔ เส้นทาง  บริเวณตำบลบางพึ่ง จำนวน ๑๑๑ เส้นทาง รวมทั้งสิ้น ๓๔๘ เส้นทาง และบางเส้นทางสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดสำหรับการสัญจรไปมา เนื่องจากพื้นที่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร การบริการสาธารณะ จึงได้รับความสะดวกจากโครงการที่เชื่อมต่อกันระหว่างจังหวัด การให้บริการสาธารณูปโภค        ด้านการประปา ใช้บริการของประปานครหลวง ด้านการไฟฟ้าใช้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ด้านการโทรคมนาคมมีการให้บริการอย่างทั่วถึง  ด้านการสื่อสารมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง และมีระบบเสียง    ไร้สายเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในพื้นที่ ๔๒ ชุมชน จำนวน ๒๐๐ จุด ด้านการกีฬาและนันทนาการ/พักผ่อน  มีสวนสาธารณะ   ๑ แห่ง  ลานแอโรบิค จำนวน ๓ แห่ง 

 

 ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

              เทศบาล ฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีความพยายาม        ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยพัฒนาและบำรุงรักษารวมทั้งปกป้องให้คงอยู่ โดยการบริหารจัดการ ในหลาย ๆ  รูปแบบ  เช่น การขุดลอกคูคลอง จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ดำเนินการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มิให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง

 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 

๑.   ธนาคาร                                                            จำนวน      ๒๒      แห่ง

๒.   ตลาดสด                                                           จำนวน      ๑๑      แห่ง

๓.   โรงภาพยนตร์                                                     จำนวน        ๑      แห่ง

๔.   สถานธนานุบาล                                                  จำนวน        ๑      แห่ง

๕.   ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า                                    จำนวน       ๓      แห่ง

๖.   สถานประกอบการด้านการบริการโรงแรม                    จำนวน       ๗      แห่ง

๗.   สถานประกอบเทศพาณิชย์สถานธนานุบาล                 จำนวน       ๑      แห่ง

๘.   สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข          จำนวน     ๑๙๔    แห่ง

๙.   การพาณิชยกรรมและการบริการสถานีบริการน้ำมัน        จำนวน        ๙     แห่ง

 (ข้อมูลจากกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองลัดหลวง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)๖. ข้อมูลด้านสังคม 

                  เทศบาลเมืองลัดหลวง  ได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชน  รวมทั้งสิ้น  ๔๒  ชุมชน   ดังนี้

                  ตำบลบางจาก    หมู่ที่  ๑ - หมู่ที่   ๙         จำนวน               ๙      ชุมชน

                  ตำบลบางครุ      หมู่ที่  ๑ - หมู่ที่ ๑๕         จำนวน            ๑๕      ชุมชน

                  ตำบลบางพึ่ง      หมู่ที่  ๑ - หมู่ที่ ๑๙         จำนวน            ๑๘      ชุมชน

 

รายชื่อชุมชนและประธานชุมชน ของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

ชื่อชุมชน /  ตำบล

หมู่ที่ 

ประธานชุมชน 

 

๑.

๒.

 

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

ตำบลบางจาก 

ชุมชนขุนศรีพัฒนา

ชุมชนปากคลองตายวง และ

ชุมชนลานทรายพัฒนา

ชุมชนชมนิมิตรพัฒนา

ชุมชนไทยเกรียงพัฒนา

ชุมชนสุขสวัสดิ์ ๕๓ ปากคลองบางจาก

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ ๖

ชุมชนหมู่ ๗ ร่วมกันพัฒนา

ชุมชนหมู่ ๘ พัฒนา

ชุมชนหมู่ ๙ พัฒนา

 

 

 

นายประทีป

นายปุณณัตถ์

 

นางสาวอุไรวรรณ

นางศิกัญคพัทธ์

นายพละ

นายสมพงษ์

นายปัญญาพล

นายไชยา

นางมงคล

 

ยิ้มสาระ

สาตสุข

 

ขาวเขียว

เพ็ญธวัน

เปี่ยมสวัสดิ์

ผ่องโสภณ

น้อยแรม

กันเดช

มีเจริญ

 

 

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

 

ตำบลบางครุ 

ชุมชนปากคลองลัดหลวง

ชุมชนบางระกำพัฒนา

ชุมชนจั่นมณี

ชุมชนปากคลองครุ

ชุมชนคลองขุดเจ้าเมือง

ชุมชนร่วมพัฒนา

ชุมชนครุนอก

ชุมชนหมู่ ๘ พัฒนา

 

 

 

 

นายชูพงศ์

นางวิภารัตน์

นายคำรณ

นายกฤษณา

นายพีระ

นายสำริด

นายบัญญัติ

นางสาวศณิ

 

 

คล่องรักษ์สัตว์

พงษ์ไทย

คงถาวร

ชาโร

ขันแก้ว

โคตะมะ

ใจดี

แบนน้อย

 

 

 

ชื่อชุมชน /  ตำบล

หมู่ที่ 

ประธานชุมชน 

 

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑.

๒๒.

๒๓.

๒๔.

ตำบลบางครุ (ต่อ) 

ชุมชนคนรักหมู่ ๙

ชุมชนสามัคคีพัฒนา

ชุมชนครุในพัฒนา

ชุมชนรักษ์ครุใน

ชุมชนคนคลองครุใน

ชุมชนรักบางครุ

ชุมชนแสงเทียน

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

 

นายธวัชชัย

นายมนตรี

นายโกวิทย์

นายสายชล

นางสาวธัญศิริ

นายสุริยะ

นายอนันต์

 

เอมเจริญ

โพธิ์มา

ชังเรือง

เนตรกระจ่าง

ตองติน

หมอโอสถ

ณ นคร

 

๒๕.

๒๖.

๒๗.

๒๘.

๒๙.

๓๐.

๓๑.

๓๒.

๓๓.

๓๔.

๓๕.

๓๖.

๓๗.

๓๘.

๓๙.

๔๐.

๔๑.

๔๒.

ตำบลบางพึ่ง 

ชุมชนบางพึ่ง

ชุมชนคลองเพลง - ลัดหลวง

ชุมชนบางพึ่ง หมู่ ๔

ชุมชนพระราชวีริยาภรณ์

ชุมชนหมู่บ้านเชียงใหม่

ชุมชนหมู่ ๗ ตำบลบางพึ่ง

ชุมชนบ้านฮะเริ่น

ชุมชนคนกันเอง

ชุมชนเว่ขะราว

ชุมชนวัดบางพึ่ง หมู่ ๑๑

ชุมชนวัดรวกพัฒนา

ชุมชนซอยนายอำเภอ

ชุมชนสามแยกพระประแดง

ชุมชนสวนหลวง

ชุมชนหมู่ ๑๖ พัฒนา

ชุมชนปากลัดพัฒนา ๑

ชุมชนบ้านปากลัด

ชุมชนหมู่ ๑๙ บางพึ่ง

 

๒,๓

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

 

นายชัชชัย

นางอัญชลี

นายธนกฤต

นายเสน่ห์

นางปราณี

พ.จ.ท.วีระศักดิ์

นางรัตนา

นายสายันต์

นายถาวร

นางลัดดาวัลย์

นายวิรัช

นางจงใจ

นางสมคิด

นายสุริยา

นายบุญทรง

นายนพดล

นางสาวณัชนันท์

นายสุวัฒน์

 

โกสมนึก

เกิดหลำ

บูรณะภัคดี

เที่ยงธรรม

กรางทอง

เกษมพรมณี

พุกพูน

พันธ์ทอง

มะเดชะ

เฉยนิล

มั่นคง

โสละหาน

คุณวงค์

วิจารณ์สถิตย์

ชีวะอิสระกุล

แสงวิมาน

แสงวิมาน

บุญมี

 

(ข้อมูลจากกองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองลัดหลวง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) 

 

๗. ด้านการศึกษา

  สถานศึกษาต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง  จำนวน ๒๔ แห่ง ประกอบด้วย

สังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง 

               ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางครุ                                                                          ตำบลบางครุ

               ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี                         ตำบลบางจาก

               ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่เทศบาลจัดการศึกษา(รร.พลอยจาตุรจินดา)         ตำบลบางพึ่ง

               ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่เทศบาลจัดการศึกษา(รร.สามัคคีธรรมอิสลาม)      ตำบลบางพึ่ง

               ๕. โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางครุอุปการราษฎร์)                                                     ตำบลบางครุ

               ๖. โรงเรียนเทศบาล ๒                                                                                  ตำบลบางจาก

สังกัดกรมการศาสนา 

               ๗. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดชมนิมิตร                                                           ตำบลบางจาก

               ๘. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดครุนอก                                                             ตำบลบางครุ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

               ๙. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม  รัชดาภิเษก  ในพระบรมราชูปถัมภ์               ตำบลบางจาก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

               ๑๐.  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์                                                                         ตำบลบางจาก

               ๑๑.  โรงเรียนวัดชมนิมิตร                                                                               ตำบลบางจาก

               ๑๒.  โรงเรียนบ้านบางจาก                                                                             ตำบลบางจาก

               ๑๓.  โรงเรียนวัดครุนอก                                                                                  ตำบลบางครุ

               ๑๔.  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)                                                       ตำบลบางครุ

               ๑๕.  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา                                                                        ตำบลบางพึ่ง

               ๑๖.  โรงเรียนวัดรวก (สายราษฎร์สงเคราะห์)                                                      ตำบลบางพึ่ง

               ๑๗.  โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา)                                                 ตำบลบางพึ่ง

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

               ๑๘.  โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์                                          ตำบลบางจาก

               ๑๙.  โรงเรียนศิริวิทยา                                                                                      ตำบลบางจาก

               ๒๐.  โรงเรียนสายอนุสรณ์                                                                                ตำบลบางครุ

               ๒๑.  โรงเรียนกาญจนวิทยา                                                                              ตำบลบางครุ

               ๒๒.  โรงเรียนสันติดรุณ                                                                                    ตำบลบางครุ

               ๒๓.  โรงเรียนอนุบาลบัวขาว                                                                              ตำบลบางพึ่ง

               ๒๔.  โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี                                                                           ตำบลบางพึ่ง

 

     

 

๘.  ด้านการเมืองการบริหาร

      เทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นเทศบาลขนาดใหญ่พิเศษ แบ่งส่วนการบริหารงานของเทศบาล ดังนี้

       สภาเทศบาล

        ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จำนวน ๑๘ คน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ เขตเลือกตั้ง                  

ผู้บริหารท้องถิ่น 

                   ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 

นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาล  สำหรับรองนายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง

         ส่วนราชการประจำ ประกอบด้วย ๗ ส่วน คือ

                   ๑. สำนักปลัดเทศบาล

                    มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ แบบแผน และนโยบายของเทศบาล
งานเลขานุการสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี และมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนราษฎร 
งานการเจ้าหน้าที่  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   ๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี             งานจัดทำนิติกรรมสัญญา และงานประชาสัมพันธ์

                   ๓. สำนักการคลัง

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้  การเงินและบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน แผนที่ภาษี และ

ทะเบียนทรัพย์สิน

                   ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน ระงับโรคติดต่อ ควบคุมการประกอบอาชีพให้ถูกสุขลักษณะ          การสุขาภิบาล การเผยแพร่และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขลักษณะ อนามัย การส่งเสริมสุขภาพ

                   ๕. กองช่าง

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา การก่อสร้าง การสาธารณูปโภคต่าง ๆ

                   ๖. กองการศึกษา

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา เพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

                   ๗. กองสวัสดิการสังคม

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคม การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านแรงงาน ส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน        

                  ๘.กองการเจ้าหน้าที่

                  มีหน้าที่บริหารงานบุคคลในเทศบาลต่างๆ

 

จำนวนพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

 

หน่วยงาน

พนักงาน

เทศบาล

ลูกจ้าง

ประจำ

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

รวมทั้งสิ้น

ตามภารกิจ

ทั่วไป 

๑. สำนักปลัดเทศบาล

๑๔

๑๓

๔๕

๖๑

๑๓๓

๒. กองวิชาการและแผนงาน

-

๑๓

๓. กองคลัง

๑๑

๑๒

๓๕

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔๙

๑๗๑

๒๓๑

๕. กองการศึกษา

-

๑๖

๓๓

๕๒

๖. กองสวัสดิการสังคม

๑๒

๗. กองช่าง

๖๙

๙๐

๘. กองการเจ้าหน้าที่

-

-

๙. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

-

-

รวม 

๕๗

๓๒

๑๓๑

๓๕๒

๕๗๒

               

(ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองลัดหลวง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)            

 

 
เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view