เทศบัญญัติ
แผนพัฒนา
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง
มาตรฐานการให้บริการ (O14)
Global Warming
ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 30/07/2021
สถิติผู้เข้าชม 821,780
Page Views 1,229,679
 
« July 2021»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(O14)

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ งานสารสนเทศ เทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การขอรับทุนการศึกษา เทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การให้บริการเปรียบเทียบคดี เทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การให้บริการขอดูกล้องวงจรปิด (CCTV) เทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การให้บริการขอติดตั้งกระจกมองโค้ง เทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางครุ สังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดตั้งถังดับเพลิงเคมีตามชุมชน เทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสาัคคีธรรมอิสลาม สังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การรับสมัครเด็กอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง

- มาตรฐานการให้บริการ การขอใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

- มาตรฐานการให้บริการ การขอใช้ศูนย์ออกกำลังกาย ฟิตเนส(Fitness) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

- ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนในช่วงนอกเวลาปฏิบัติราชการปกติ ในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน

- ประกาศเทศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนในช่วงนอกเวลาปฏิบัติราชการปกติ

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ การขอรับใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ เกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

Tags :

เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view