iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ 0265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลเมืองลัดหลวง ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363360 Thu, 29 Oct 2020 15:44:23 +0700 0264 ประกาศเรื่อง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363358 Thu, 29 Oct 2020 09:36:59 +0700 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363351 Wed, 28 Oct 2020 11:23:15 +0700 ลัดหลวงรับมอบชุดกันน้ำสำหรับปฏิบัติงานเพื่อประชาชนจากบริษัท จริงใจเสมอ จำกัด http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363346 Tue, 27 Oct 2020 14:12:46 +0700 นายกฯ-ปลัดฯ ทม.ลัดหลวง ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดและปภ.จังหวัดสมุทรปราการ นำถุงยังชีพมอบผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ภายในทองธานีแมนชั่น http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363344 Wed, 28 Oct 2020 09:54:59 +0700 วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363329 Mon, 26 Oct 2020 13:39:54 +0700 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363328 Mon, 26 Oct 2020 13:27:50 +0700 0262 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363308 Wed, 21 Oct 2020 15:46:57 +0700 0261 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363306 Wed, 21 Oct 2020 15:05:19 +0700 0260 ประกาศเรื่องกำหนดระยะเวลาและอัตราค่าปรับที่ไม่ยื่นแบบการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363303 Wed, 21 Oct 2020 14:45:12 +0700 0259 ประกาศเรื่องขยายเวลาให้บริการประชาชนในวันราชการ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363301 Wed, 21 Oct 2020 14:20:32 +0700 0258 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363287 Mon, 19 Oct 2020 14:14:06 +0700 0253 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.74 ซ.7 บริเวณบ้านเลขที่ 80 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.3 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363278 Thu, 15 Oct 2020 15:30:05 +0700 0254 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ไดรับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363276 Thu, 15 Oct 2020 15:13:14 +0700 ร่วมใจน้อมรำลึก ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363259 Wed, 14 Oct 2020 11:38:24 +0700 ซ้อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363246 Mon, 12 Oct 2020 15:52:59 +0700 เพิ่มเครื่องเล่นศูนย์นันทนาการ ทม.ลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363245 Mon, 12 Oct 2020 15:48:41 +0700 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการประชาชน 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 63 ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363242 Mon, 12 Oct 2020 13:54:21 +0700 0249 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลเมืองลัดหลวง ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363222 Thu, 08 Oct 2020 14:10:55 +0700 0248 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363215 Wed, 07 Oct 2020 14:06:24 +0700 0246 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการย้ายจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพร้อมแก้ไขปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพไปจุดติดตั้งใหม่ภายในเขตเทศบาลฯ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363214 Wed, 07 Oct 2020 11:10:26 +0700 0245 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกล้องวงจรปิดและระบบส่งสัญญาณภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363213 Wed, 07 Oct 2020 11:07:14 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363171 Fri, 02 Oct 2020 15:01:00 +0700 0244 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363167 Fri, 02 Oct 2020 11:20:31 +0700 0243 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363160 Thu, 01 Oct 2020 11:33:10 +0700 0242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยาบน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363159 Thu, 01 Oct 2020 11:22:49 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363151 Wed, 30 Sep 2020 13:51:58 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา ของเทศบาลเมืองลัดหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363147 Tue, 29 Sep 2020 14:35:22 +0700 ทม.ลัดหลวง ผุดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบเงิน-ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย บรรเทาความเดือดร้อน สร้างกำลังใจให้ผู้ด้อยโอกาส http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363140 Wed, 30 Sep 2020 09:08:38 +0700 มอบกายอุปกรณ์ส่งต่อโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363139 Wed, 30 Sep 2020 09:59:39 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363130 Fri, 25 Sep 2020 16:22:18 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363129 Fri, 25 Sep 2020 15:16:02 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนฯ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363128 Fri, 25 Sep 2020 15:07:15 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เทศบัญญัติงบประมาณรายง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363118 Wed, 30 Sep 2020 09:28:57 +0700 เปิดตัวผลงานนักวิทยาศาตร์ตัวน้อย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๖๓ บางครุ อุปการราษฎร์ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363114 Wed, 23 Sep 2020 12:50:44 +0700 พัฒนาสตรี ศึกษาต้นแบบดึงศักยภาพสู่การพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363111 Wed, 23 Sep 2020 09:49:34 +0700 รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363107 Mon, 21 Sep 2020 16:01:54 +0700 ลัดหลวงใส่ใจสูงวัย ร่มไทรสังคม พาทัศนศึกษาสร้างคุณค่า-พัฒนาสุขภาพใจ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363106 Mon, 21 Sep 2020 15:56:31 +0700 0241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะท้ายติดเครนยกกระเช้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363105 Mon, 21 Sep 2020 14:21:43 +0700 0240 ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม และการเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363097 Fri, 18 Sep 2020 16:30:13 +0700 0239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่หมายเลขทะเบียน 83-4680 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363078 Mon, 14 Sep 2020 15:49:02 +0700 0238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.43 ม.5 ต.บางครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363077 Mon, 14 Sep 2020 15:32:26 +0700 0237 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทโค้งโครงเหล็กลานคอนกรีตหน้าศาลา 4 , 5 , 6 วัดไพชยนต์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363076 Mon, 14 Sep 2020 15:17:34 +0700 0236 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซล 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363066 Fri, 11 Sep 2020 16:10:20 +0700 0235 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมและการเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล) จำนวน 30 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363064 Fri, 11 Sep 2020 15:43:25 +0700 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363054 Thu, 10 Sep 2020 10:15:20 +0700 รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363053 Thu, 10 Sep 2020 09:39:54 +0700 0232 ประกาศยกเลิกร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม และการเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363042 Wed, 09 Sep 2020 11:20:59 +0700 0231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถ.สุขสวัสดิ์ 78 ซ.12 ม.7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363039 Wed, 09 Sep 2020 11:04:48 +0700 0230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363036 Wed, 09 Sep 2020 10:46:42 +0700