iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคันกันน้ำหลังแนวเขื่อนเดิมฯ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355504 Fri, 17 May 2019 15:09:23 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355498 Fri, 17 May 2019 14:40:27 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนนำผู้สูงอายุลัดหลวง เดินทางทัศนศึกษาฯ เพิ่มประสบการณ์-พัฒนาสุขภาพจิต http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355497 Fri, 17 May 2019 15:59:46 +0700 สร้างอาชีพเสริม...เพิ่มรายได้ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355487 Fri, 17 May 2019 16:01:33 +0700 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355486 Fri, 17 May 2019 16:12:35 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355465 Tue, 14 May 2019 16:03:38 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ม. 1 ต.บางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355464 Tue, 14 May 2019 15:21:33 +0700 อบรม...ความปลอดภัย ให้กับประชาชน http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355438 Mon, 13 May 2019 14:48:25 +0700 ลัดหลวงดูแลเชิงรุกออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355414 Mon, 13 May 2019 13:24:13 +0700 นายกเยี่ยมเยียนสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355323 Fri, 03 May 2019 14:42:42 +0700 ลัดหลวงดูแลเชิงรุกออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355316 Mon, 13 May 2019 13:24:27 +0700 ทม.ลัดหลวง เปิดหลักสูตรนวดเท้าฯ ส่งเสริมประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้ ลงทุนน้อยรายได้ดี http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355303 Thu, 02 May 2019 11:54:02 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355263 Fri, 26 Apr 2019 13:45:28 +0700 เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ-สถานประกอบการ-ประชาชน พร้อมใจนำอาหารคาว-หวาน ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลวันเทศบาล ทม.ลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355255 Thu, 25 Apr 2019 11:46:14 +0700 นายกเยี่ยมเยียนสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355254 Thu, 25 Apr 2019 10:13:36 +0700 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355238 Tue, 23 Apr 2019 15:04:59 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355237 Thu, 02 May 2019 10:34:55 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355235 Tue, 23 Apr 2019 10:15:57 +0700 ลัดหลวง ร่วมส่งเสริม http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355194 Tue, 23 Apr 2019 11:45:27 +0700 ประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355168 Thu, 18 Apr 2019 12:45:04 +0700 สุขสันต์สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย นุ่งซิ่น http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355167 Thu, 18 Apr 2019 15:45:48 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355114 Thu, 11 Apr 2019 15:59:44 +0700 รดน้ำขอพร วันสงกรานต์ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355112 Wed, 17 Apr 2019 14:30:29 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวงปฏิบัติงานเชิงรุก ลงพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355108 Thu, 11 Apr 2019 13:45:34 +0700 นายกเยี่ยมเยียนสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355100 Wed, 10 Apr 2019 15:22:35 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวงปฏิบัติงานเชิงรุก ลงพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355088 Thu, 11 Apr 2019 13:45:49 +0700 เยาวชนมุสลิมต้านภัยยาเสพติด http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355082 Wed, 10 Apr 2019 14:39:40 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวงปฏิบัติงานเชิงรุก ลงพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42355003 Fri, 05 Apr 2019 15:52:02 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354975 Thu, 04 Apr 2019 10:40:38 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354861 Fri, 29 Mar 2019 15:41:58 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354801 Mon, 25 Mar 2019 14:46:47 +0700 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างคันกันน้ำ (เสาเข็มดินซีเมนต์) พร้อมระบบระบายน้ำบริเวณเขื่อนประตูน้ำคลองลัดหลวง หมู่ 3 ต.บางพึ่ง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354712 Fri, 22 Mar 2019 11:10:37 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก ดีเซล แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขนาด ๑ ตันฯ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354697 Thu, 21 Mar 2019 16:11:01 +0700 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354654 Tue, 19 Mar 2019 11:11:23 +0700 วันท้องถิ่นไทย เจ้าหน้าที่ลัดหลวงพร้อมใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354642 Tue, 19 Mar 2019 12:54:38 +0700 เปิดให้ใช้แล้วฟรี! ทุกวัน ตี ๕ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354607 Tue, 19 Mar 2019 12:53:45 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354601 Fri, 15 Mar 2019 09:50:42 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 76 ซ.6/2 เชื่อมถนนประชาอุทิศ ม.8 ตำบลบางครุและก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ 76 กับถนนสุขสวัสดิ์ 76 ซ.6/2 ม.6 ตำบลบางจาก (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354559 Tue, 12 Mar 2019 13:26:52 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองจากคลองแขก (สะพานกุโบ) ถึงคลองกลาง (โรงแก้ว) ม. 15 ต. บางพึ่ง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354458 Wed, 06 Mar 2019 10:57:03 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354446 Tue, 05 Mar 2019 13:52:58 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354366 Fri, 01 Mar 2019 14:22:18 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354365 Fri, 01 Mar 2019 14:22:42 +0700 เรียกประชุม...สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354357 Fri, 01 Mar 2019 09:47:08 +0700 สุดยินดี!ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สะดาวา ดูงานการจัดการ ทม.ลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354343 Thu, 28 Feb 2019 09:23:10 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ(โรงเรียนวัดครุนอก)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354326 Tue, 26 Feb 2019 11:25:12 +0700 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354322 Tue, 26 Feb 2019 10:56:00 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ(โรงเรียนวัดครุนอก)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354320 Tue, 26 Feb 2019 10:45:30 +0700 ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ...ในชุมชน http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354315 Mon, 25 Feb 2019 15:48:14 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ(โรงเรียนสันติดรุณ)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354254 Fri, 22 Feb 2019 10:49:48 +0700 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางครุ อุปการราษฎร์) เปิดบ้านวิชาการ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354248 Thu, 21 Feb 2019 14:00:55 +0700