iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357187 Fri, 18 Oct 2019 11:12:09 +0700 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357185 Fri, 18 Oct 2019 11:04:47 +0700 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357184 Fri, 18 Oct 2019 10:56:06 +0700 ลัดหลวงร่วมใจ แยกขยะพลิกวิกฤต http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357171 Wed, 16 Oct 2019 15:07:05 +0700 ซ้อมแซมสะพานทางเท้า http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357169 Wed, 16 Oct 2019 11:30:50 +0700 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357168 Wed, 16 Oct 2019 11:27:16 +0700 กำจัดวัชพืช ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357165 Wed, 16 Oct 2019 09:26:10 +0700 ทำการขุดลอกท่อกำจัดสิ่งปฏิกูล http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357162 Tue, 15 Oct 2019 16:20:10 +0700 ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357161 Tue, 15 Oct 2019 16:16:41 +0700 ลัดหลวง ร่วมใจน้อมรำลึก ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357158 Tue, 15 Oct 2019 13:51:06 +0700 กู้ชีพเทศบาลเมืองลัดหลวงรับผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357128 Fri, 11 Oct 2019 15:29:02 +0700 ทม.ลัดหลวง ร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่รอบสวนลัดโพธิ์ร่วมอำเภอพระประแดง เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357127 Fri, 11 Oct 2019 15:25:37 +0700 ลัดหลวงร่วมใจ แยกขยะพลิกวิกฤต http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357108 Thu, 10 Oct 2019 13:51:06 +0700 ดำเนินการกำจัดวัชพืช ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357107 Thu, 10 Oct 2019 13:46:40 +0700 กู้ชีพเทศบาลเมืองลัดหลวงรับผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357106 Thu, 10 Oct 2019 13:42:22 +0700 นายกเยี่ยมเยียนสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357103 Thu, 10 Oct 2019 11:01:03 +0700 ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357100 Wed, 09 Oct 2019 16:11:49 +0700 ลัดหลวงร่วมใจ แยกขยะพลิกวิกฤต http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357099 Wed, 09 Oct 2019 16:07:55 +0700 ลัดหลวงร่วมใจ แยกขยะพลิกวิกฤต http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357082 Tue, 08 Oct 2019 15:56:10 +0700 เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนช่วงเย็น http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357081 Tue, 08 Oct 2019 14:57:30 +0700 ดำเนินการฉีดละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ รวมถึงล้างถนนและทางเท้า http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357071 Tue, 08 Oct 2019 14:16:34 +0700 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357072 Tue, 08 Oct 2019 12:20:25 +0700 ซ้อมแซมหลอดไฟฟ้า http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357060 Mon, 07 Oct 2019 13:33:25 +0700 ลัดหลวงร่วมใจ แยกขยะพลิกวิกฤต http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357027 Fri, 04 Oct 2019 10:10:24 +0700 ตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357021 Thu, 03 Oct 2019 15:25:41 +0700 ทำการขุดลอกท่อกำจัดสิ่งปฏิกูล http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357022 Thu, 03 Oct 2019 15:24:52 +0700 รับผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาล http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357023 Thu, 03 Oct 2019 15:23:55 +0700 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357024 Thu, 03 Oct 2019 15:23:11 +0700 กำจัดวัชพืช คลองบริเวณใกล้เคียง ณ ซอยสุขสวัสดิ์ ๓๙ สะพานโรงแก้ว http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357025 Thu, 03 Oct 2019 15:22:25 +0700 ประกาศเรื่อง ระเบียบการรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42357016 Wed, 02 Oct 2019 15:29:57 +0700