iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ 0274 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซล 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363463 Wed, 18 Nov 2020 13:23:40 +0700 กองช่างเข้าแก้ท่อระบายสาธารณะอุดตัน ช่วยน้ำไหลสะดวกช่วงฝนตก-น้ำขึ้นน้ำลง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363462 Wed, 18 Nov 2020 11:36:33 +0700 ต่อยอด http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363451 Mon, 16 Nov 2020 13:00:20 +0700 อบรมติดอาวุธความรู้ กสค. เสริมความพร้อมก่อนเดินทางศึกษาดูงาน ประสานความร่วมมือดึงศักยภาพดูแลสุขภาพชาวลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363450 Mon, 16 Nov 2020 12:52:26 +0700 0273 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363449 Mon, 16 Nov 2020 10:38:00 +0700 ประกาศการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน และช่วงนอกเวลาปฏิบัติราชการปกติ ของทะเบียนราษฎร http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363442 Fri, 13 Nov 2020 10:56:50 +0700 0272 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถ.สุขสวัสดิ์ 78 ซ.19 ม.6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363441 Thu, 12 Nov 2020 15:50:20 +0700 0271 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง สำหรับเดินทางไปทัศนศึกษา ดูงานของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา ประจำงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363440 Thu, 12 Nov 2020 15:22:24 +0700 0270 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363436 Wed, 11 Nov 2020 14:47:30 +0700 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363432 Tue, 10 Nov 2020 15:11:49 +0700 ดำเนินการฉีดละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ รวมถึงล้างถนนและทางเท้า http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363428 Mon, 09 Nov 2020 15:09:49 +0700 รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363427 Mon, 09 Nov 2020 15:06:06 +0700 0268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.66 (บริเวณหน้าตลาดน้ำลัดหลวง) ม.15 ต.บางครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363426 Mon, 09 Nov 2020 14:25:48 +0700 0267 ประกาศเรื่อง แจ้งให้ผู้วางเงินประกัน ขอรับเงินประกันสัญญาคืน http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363411 Fri, 06 Nov 2020 15:10:07 +0700 งานลอยกระทงลัดหลวงปี๖๓ สุดคึกคัก! ประชาชนหลั่งไหลร่วมงาน สนุกสนานรำวงย้อนยุคและชมประกวดนางนพมาศ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363408 Fri, 06 Nov 2020 12:04:29 +0700 0264 ประกาศเรื่อง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363358 Mon, 02 Nov 2020 10:50:18 +0700 0265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลเมืองลัดหลวง ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363360 Thu, 29 Oct 2020 15:44:23 +0700 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363351 Wed, 28 Oct 2020 11:23:15 +0700 นายกฯ-ปลัดฯ ทม.ลัดหลวง ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดและปภ.จังหวัดสมุทรปราการ นำถุงยังชีพมอบผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ภายในทองธานีแมนชั่น http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363344 Wed, 28 Oct 2020 09:54:59 +0700 ลัดหลวงรับมอบชุดกันน้ำสำหรับปฏิบัติงานเพื่อประชาชนจากบริษัท จริงใจเสมอ จำกัด http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363346 Tue, 27 Oct 2020 14:12:46 +0700 วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363329 Mon, 26 Oct 2020 13:39:54 +0700 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363328 Mon, 26 Oct 2020 13:27:50 +0700 0260 ประกาศเรื่องกำหนดระยะเวลาและอัตราค่าปรับที่ไม่ยื่นแบบการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363303 Wed, 21 Oct 2020 14:45:12 +0700 0259 ประกาศเรื่องขยายเวลาให้บริการประชาชนในวันราชการ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363301 Wed, 21 Oct 2020 14:20:32 +0700 0258 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363287 Mon, 19 Oct 2020 14:14:06 +0700 0253 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.74 ซ.7 บริเวณบ้านเลขที่ 80 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.3 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363278 Thu, 15 Oct 2020 15:30:05 +0700 0254 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ไดรับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓) http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363276 Thu, 15 Oct 2020 15:13:14 +0700 ร่วมใจน้อมรำลึก ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363259 Wed, 14 Oct 2020 11:38:24 +0700 ซ้อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363246 Mon, 12 Oct 2020 15:52:59 +0700 เพิ่มเครื่องเล่นศูนย์นันทนาการ ทม.ลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42363245 Mon, 12 Oct 2020 15:48:41 +0700