iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางครุ อุปการราษฎร์) เปิดบ้านวิชาการ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354248 Thu, 21 Feb 2019 14:00:55 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ(โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354233 Wed, 20 Feb 2019 13:02:01 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ(โรงเรียนบ้านบางจาก)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354152 Fri, 15 Feb 2019 12:21:58 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ(โรงเรียนศิริวิทยา)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354143 Thu, 14 Feb 2019 11:34:04 +0700 ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างศูนย์นันทนาการ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ (ใต้สะพานวงแหวนกาญจนาภิเษก หมู่ 8 ต.บางครุ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354130 Wed, 13 Feb 2019 14:55:52 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ(โรงเรียนวัดชมนิมิตร)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354123 Wed, 13 Feb 2019 14:02:13 +0700 การประชุมชี้แจงผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เรื่องการแก้ไขปัญหา กลุ่มเสี่ยงด้านฝุ่นละออง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354102 Tue, 12 Feb 2019 13:58:43 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ(โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354114 Tue, 12 Feb 2019 13:24:13 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ (โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354101 Mon, 11 Feb 2019 14:05:10 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอรับเงินค้ำประกันสัญญาคืน http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354100 Mon, 11 Feb 2019 13:54:33 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354062 Fri, 08 Feb 2019 15:42:14 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ(โรงเรียนวัดครุใน)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354046 Fri, 08 Feb 2019 15:00:03 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ(โรงเรียนวัดกลาง)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354060 Fri, 08 Feb 2019 14:41:13 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง เดินหน้ากองถุงพลาสติกเปรอะ สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จับมือ(โรงเนียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายอนุบาลและฝ่ายประถม)เป็นโรงเรียนนำร่อง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42354031 Fri, 08 Feb 2019 13:57:10 +0700 เทศบาลเมืองลัดหลวง...จัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กสค. http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353947 Fri, 01 Feb 2019 13:52:09 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างคันกันน้ำ (เสาเข็มซีเมนต์) พร้อมระบบระบายน้ำ บริเวณเขื่อนประตูน้ำคลองลัดหลวง หมู่ที่ ๓ ต.บางพึ่ง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353865 Mon, 28 Jan 2019 15:02:50 +0700 นายกเยี่ยมเยียนสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353828 Thu, 24 Jan 2019 11:06:21 +0700 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353817 Wed, 23 Jan 2019 14:23:12 +0700 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353816 Wed, 23 Jan 2019 14:05:00 +0700 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353814 Wed, 23 Jan 2019 13:44:50 +0700 ลัดหลวง http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353799 Wed, 23 Jan 2019 12:29:30 +0700 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353788 Mon, 21 Jan 2019 16:02:18 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง รายงานงบการเงิน ไตรมาส ๑ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353697 Thu, 17 Jan 2019 09:29:28 +0700 ทม.ลัดหลวง จัดอบรมและประชุมเตรียมความพร้อม กสค. ครั้งที่ ๒ ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในโครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353684 Tue, 15 Jan 2019 16:20:14 +0700 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353664 Mon, 14 Jan 2019 13:14:01 +0700 เหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ ซอยนายอำเภอ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353659 Mon, 14 Jan 2019 13:06:52 +0700 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353599 Thu, 10 Jan 2019 10:26:35 +0700 เสริมสร้างความรู้ สู่...กสค. http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353574 Wed, 09 Jan 2019 10:45:05 +0700 สวัสดีปีใหม่...๒๕๖๒ http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=3&art=42353449 Wed, 02 Jan 2019 13:41:25 +0700 http://www.ladluang.go.th/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1856311 Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0700