เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 16/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 657,337
Page Views 962,020
 
« August 2019»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เทศบาลเมืองลัดหลวง...จัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กสค.

เทศบาลเมืองลัดหลวง...จัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กสค.

          ทม.ลัดหลวง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒” เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว หรือ กสค.  ซึ่งได้มีการอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

          สำหรับทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ เทศบาลฯ โดยท่านนายกอรุณกาญจน์  ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง มุ่งหวังให้ กสค. ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะที่เกิดจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้ทางลัดจากผู้อื่น สถานที่อื่นที่เป็นมุมมองใหม่ ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

รับฟังการบรรยาย

          หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ กสค” โดย สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดน่าน ซึ่งการดูแลสุขภาพที่จำเป็นนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ เป็นหลักการทั่วไปที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและคนในชุมชน

ศึกษาดูงานสถานที่จริง

          โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลน้ำเกี๋ยน บ้านน้ำเกี๋ยน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรียกกันว่า ชุมชนชีววิถีตำบลบ้านน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดตั้งกลุ่มชาวบ้านรวมตัวเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนให้ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพเป็นวิสาหกิจชีววิถี  การที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้การขับเคลื่อนชีววิถีแห่งนี้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การรู้จักนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์ในการทำอาชีพ รู้จักการปลูกพืชเสริมเช่น การปลูกพืชสมุนไพรนำมาขายจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลบ้านน้ำเกี๋ยน” เมื่อชาวบ้านมีรายได้เกิดความสุข เศรษฐกิจครัวเรือนเติบโต คือ การสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตสินค้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชน”

ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองน่าน ฟังบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในพื้นที่ ด้านการควบคุมป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ

และศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองแพร่ ฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ การดูแลผู้ป่วยที่ออกจากโรงบาล ณ กาด ๓ วัย การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ผู้ให้การพยาบาลควรมีความรู้เบื้องต้นในการพยาบาล รู้จักดัดแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในบ้าน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เหมาะสม ทั้งยังต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย หรืออาหาร ควรแนะนำจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

          สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพ ความรู้ให้กับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ให้สามารถเป็นตัวแทนของครอบครัว ของชุมชนในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว คนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณการรักษาพยาบาล 

เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view