เทศบัญญัติ
แผนพัฒนา
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง
มาตรฐานการให้บริการ (O14)
Global Warming
ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 14/04/2021
สถิติผู้เข้าชม 785,600
Page Views 1,168,931
 
« April 2021»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

โครงการเงินอุดหนุนก่อสร้างฌาปนสถาน วัดครุใน ตำบลบางครุ

โครงการเงินอุดหนุนก่อสร้างฌาปนสถาน วัดครุใน ตำบลบางครุ

          เนื่องด้วยพิธีกรรมทางศาสนาการฌาปนกิจศพ เป็นพิธีที่ต้องดำเนินการที่วัดซึ่งวัดครุใน ตำบลบางครุ มีฌาปณสถานและเตาเผาศพที่เก่าและชำรุดทรุดโทรม เมื่อมีการเผาศพ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ติดกับวัด ก่อให้เกิดมลพิษทั้งกลิ่น เขม่าควัน ก๊าซ ฝุ่นละออง  เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆ จากเตาเผาศพ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองลัดหลวง จึงจัดทำโครงการเงินอุดหนุนก่อสร้างฌาปนสถาน วัดครุใน ตำบลบางครุ งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท) ซึ่งเป็นการก่อสร้างฌาปณสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษ จำนวน ๒ เตา โดยส่งมอบเงินให้กับวัดครุใน เพื่อดำเนินการตามประกาศมหาเถรสมาคม โดยวัดครุใน กำหนดวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างโดยวิธีตกลงราคากับผู้ที่มีอาชีพโดยตรง ได้แก่ บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน ๙,๕๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) และได้ส่งมอบเงินคืนให้กับเทศบาลฯ เป็นเงิน ๕,๔๓๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แล้วนั้น

          ในการนี้ บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  ได้ติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ  จำนวน ๒ เตา ให้กับวัดครุใน คือ รุ่น DI ๒๐๑๙ ได้จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ ๑๒๖๘๘ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรับรองคุณสมบัติของเตาเผาศพ ประกอบด้วยผนังเซรามิคไฟเบอร์ เป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ติดไฟ ทนความร้อนถึง  ๑,๔๒๐ องศาเซลเซียส สะสมพลังงานความร้อนทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงผนังฉาบด้วยคอนกรีตทนไฟ ทนความร้อนสูงถึง ๑,๕๐๐ องศาเซลเซียส หัวพ่นไฟ เป็นเครื่องพ่นไฟใช้น้ำมันดีเซลหรือ ไบโอดีเซล สั่งงานด้วยระบบอัตโนมัติ มีระบบเซฟตี้ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ตาแมวจับแสงจึงมีความปลอดภัยสูง การทำงานของเตาเผาศพ เป็นเตาที่มีระบบสองห้องเผาไหม้ ห้องเผาไหม้ที่หนึ่งจะต้องทำหน้าที่เผาศพและวัสดุต่าง ๆ ห้องเผาไหม้ที่สองทำหน้าที่เผากลิ่น ก๊าซ ควัน ฝุ่นละออง เชื้อโรคและมลพิษอื่น ๆ

            ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างโครงการเงินอุดหนุนก่อสร้างฌาปนสถาน  วัดครุใน ตำบลบางครุ ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นสัญญาส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑๒ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ซึ่งบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้การตรวจสอบวัดคุณภาพของเตาเผาเป็นไปตามมาตรฐาน  เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  บริษัทฯ ได้แจ้งให้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนำเครื่องมือที่ได้มาตรฐานทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากเตาเผาศพตามขั้นตอนและวิธีการทดสอบของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน ๒ เตา ซึ่งพระครูสมุทรปัญญาวุธ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดครุใน พร้อมด้วย นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมดูการทดสอบในครั้งนี้ด้วย และผลการทดสอบดังกล่าวต้องเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้กับวัดครุในทราบต่อไป

 เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view