เทศบัญญัติ
แผนพัฒนา
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง
มาตรฐานการให้บริการ (O14)
Global Warming
ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 14/04/2021
สถิติผู้เข้าชม 786,032
Page Views 1,169,558
 
« April 2021»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ทม.ลัดหลวง ลงประจำจุดชุมชน รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้รับผลกระทบCOVID-๑๙ในพื้นที่ ย้ำ!คุณสมบัติต้องครบ-และผ่านการพิจารณา รับ๑,๐๐๐ บ./ครอบครัว

ทม.ลัดหลวง ลงประจำจุดชุมชน รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้รับผลกระทบCOVID-๑๙ในพื้นที่ ย้ำ!คุณสมบัติต้องครบ-และผ่านการพิจารณา รับ๑,๐๐๐ บ./ครอบครัว

          เทศบาลเมืองลัดหลวง ตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ในพื้นที่แต่ละชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ สำหรับผู้ที่คุณสมบัติตรงและผ่านการพิจารณาจะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท โดยรับ1สิทธิต่อ ๑ ครอบครัว (๑ ครอบครัว หมายถึงอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน จะได้รับสิทธิ์ ครอบครัวนั้นต้องมีผู้มาสมัครที่คุณสมบัติครบ และผ่านการพิจารณา) หากมีคนในครอบครัวนั้นๆสมัครแล้วคนอื่นในครอบครัวจะไม่สามารถสมัครได้อีก ซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองลัดหลวงต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้คือ

                ๑. ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงก่อนวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีสัญชาติไทย อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนคือเกิดก่อนวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕

                ๒. ต้องไม่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับเงินเดือนประจำ

                ๓. ต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จริงๆเช่น ถูกเลิกจ้าง-พักงาน/ถูกลดค่าจ้างส่งผลรายได้ดำรงชีพ ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป หรือลูกจ้างร้านต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ เช่น ร้านตัดผม,ร้านเสริมสวย,สถานบันเทิง,สถานบริการ,ผู้ค้ารายย่อย ที่อยู่ในตลาดหรือเช่าอยู่ในพื้นที่ที่ถูกสั่งปิด ,ทำงานในสถานบันเทิง,คนขับแท็กซี่,คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรืผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้มีฐานะยากจน ผู้ทุพลภาพ และประกอบอาชีพด้วยความลำบาก ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีพโดยผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบทุกข้อจะไม่สามารถยื่นลงทะเบียนได้อื่นๆที่ได้รับผลกระทบ สำหรับผู้ที่คุณสมบัติครบให้เตรียมเอกสารสมัครดังนี้

                ๑. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา

                ๒. ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา

                ๓. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารเป็นชื่อของผู้สมัคร

                ๔. เอกสารยืนยันการได้รับผลกระทบ

                เช่นภาพถ่ายสถานประกอบการ/หนังสือรับรองจากนายจ้าง/เอกสารยืนยันว่าสถานประกอบกิจการหยุดประกอบกิจการจริง/หนังสือเลิกจ้าง/ลดค่าจ้าง/ผู้ค้ารายย่อยต้องมีใบรับรองจากเจ้าของสถานที่หรือจากตลาดหรือผู้มีอำนาจแทน/ผู้ขับแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง ที่ถูกสั่งปิดหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙

                (เอกสารดูตามประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

                ทั้งนี้เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนามาด้วย โดยให้มารับเอกสารและลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๖ พฤษภาคมนี้ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐น. ณ.บริเวณจุดรับสมัครซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลได้อำนวยความสะดวกตั้งโต๊ะรับสมัครในชุมชนของท่าน

                หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามกองสวัสดิการสังคม ๐๒-๔๖๔-๔๓๓๗-๙ ต่อ ๔๐๕

 


 

 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view