เทศบัญญัติ
แผนพัฒนา
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง
มาตรฐานการให้บริการ (O14)
Global Warming
ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 14/04/2021
สถิติผู้เข้าชม 786,020
Page Views 1,169,545
 
« April 2021»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

แก้ปัญหาสุขภาพสงฆ์ไทย จัดอบรมพระอาสาส่งเสริมสุขภาพ ให้คำแนะนำ-ดูแลสุขภาพ พัฒนาวัดมีบทบาทเสริมสุขภาพดีให้ชุมชน

แก้ปัญหาสุขภาพสงฆ์ไทย จัดอบรมพระอาสาส่งเสริมสุขภาพ  ให้คำแนะนำ-ดูแลสุขภาพ พัฒนาวัดมีบทบาทเสริมสุขภาพดีให้ชุมชน

          จากสถานการณ์ที่พระสงฆ์มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของพระสงฆ์ในไทยเป็นผู้สูงอายุและมีแนวโน้มเป็นผู้สูงอายุมากขึ้น อีกทั้งพบว่ามีพระสงฆ์จำนวนมากมีปัญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ใส่บาตรทำบุญของประชาชนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่นการสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ-ยาชูกำลัง และขาดการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาการส่งเสริมการดูแลพระสงฆ์ จึงเกิดโครงการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) ขั้นต้น หลักสูตร ๓๕ ชั่วโมง โดยทางโรงพยาบาลบางจาก เป็นผู้เสนอโครงการ เพื่อขอรับงบสนับสนุนจากเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลัดหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยโครงการนี้จะมีการคัดเลือกพระจิตอาสาวัดละ ๕ รูป จากวัดในเขตพื้นที่เทศบาลจำนวน ๘ วัด มาอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) ๓๘ ชั่วโมง อบรมในเรื่องของหลักพระธรรมวินัยกับการดูแลสุขภาพ, การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และอสว.กับการพัฒนาวัดและชุมชน เพื่อให้พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดที่เข้ารับการอบรมนี้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพตนเอง ให้คำแนะนำ ดูแลพระสงฆ์ในวัดและในชุมชนได้ โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้สูงอายุและพระสงฆ์ผู้อาพาธ และมีการส่งเสริมให้วัดเป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีตามวิถีไทย ทั้งนี้นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฯดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓


เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view