ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 24/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 690,883
Page Views 1,014,175
 
« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

๑๐ คลองสวยน้ำใส ร้อยดวงใจจิตอาสาเทศบาลเมืองลัดหลวง

๑๐ คลองสวยน้ำใส ร้อยดวงใจจิตอาสาเทศบาลเมืองลัดหลวง

          เทศบาลเมืองลัดหลวง เมืองอุตสาหกรรม ภายใต้พื้นที่ความรับผิดชอบ ๓ ตำบล มีประชากรจำนวน ๗๓,๓๔๑ คน มีประชากรแฝงกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน และโรงงานอุตสาหกรรมกว่า ๕๐๐ แห่ง ดังนั้นการจะก้าวไปสู่เมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน นอกจากการมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องดำเนินไปพร้อมกับการคำนึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมให้โรงงาน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า สิ่งสำคัญคือการมีส่วนในการรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้โรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข เทศบาลเมืองลัดหลวงได้จัดหลายโครงการ หลายกิจกรรม ที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือและจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการ ๑๐ คลองสวยน้ำใส ร้อยดวงใจจิตอาสาเทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านพรเทพ ต.บางครุ โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี มีท่านอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ประธานฝ่ายจัดงานโครงการกล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลพื้นที่เทศบาล มีนายธวัชชัย พุ่มเรือง ประธานคลินิกผู้ประกอบการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลัดหลวง สมาชิกคลินิกผู้ประกอบการ และประชาชนต่างพร้อมใจร่วมเป็นจิตอาสาเข้าร่วมพิธีเปิด

          จากนั้นร่วมกันทำความสะอาดขุดลอกคลองตาปอด โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ได้มีการจัดกิจกรรมการสาธิตการใช้ถังดักไขมันและมอบถังดักไขมัน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบถังดักไขมัน ให้แก่เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อนำไปมอบต่อยังประชาชนในชุมชนและร้านอาหารตลอดริมฝั่งคลองในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการร่วมระหว่างศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เทศบาลเมืองลัดหลวง, กลุ่มจิตอาสาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ, คลินิกผู้ประกอบการ ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดริมฝั่งคลองที่สำคัญในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองลัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๓ ตำบล คือ ต.บางจาก ต.บางครุ และ ต.บางพึ่ง จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คลอง ได้แก่ คลองตาปอด คลองตายวง คลองเพลง คลองท่าเกวียน คลองครุ คลองขุดเจ้าเมือง คลองแขก คลองพ่อปู่ คลองไร่อ้อย คลองลาว โดยอาศัยความร่วมมือจากจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อีกทั้งยังมีการใช้รถบำบัดน้ำเสียมาดำเนินการบำบัดน้ำเสียร่วม ตลอดจนการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาลำคลองสาธารณะ ซึ่งจากนี้จะเข้าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจนครบทั้ง ๑๐ คลอง และเข้าสาธิตและมอบถังดักไขมันให้ประชาชนในเขตพื้นที่จนครบตามเป้าหมาย ๑,๐๑๐ ครัวเรือนต่อไป

 


 

 

เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view