ดาว์นโหลดเอกสาร
ติดต่อลัดหลวง
เรียกรถฉุกเฉิน
ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
วารสารเทศบาลเมืองลัดหลวง
Q&A
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2011
ปรับปรุง 24/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 690,890
Page Views 1,014,182
 
« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนนำผู้สูงอายุลัดหลวง เดินทางทัศนศึกษาฯ เพิ่มประสบการณ์-พัฒนาสุขภาพจิต

ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนนำผู้สูงอายุลัดหลวง เดินทางทัศนศึกษาฯ  เพิ่มประสบการณ์-พัฒนาสุขภาพจิต

       ตามที่เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมและจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุได้รับอย่างทั่วถึงนั้น ทางเทศบาลเมืองลัดหลวงได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุว่ามีความสำคัญต่อสังคมและชุมชน อีกทั้งผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการดูแลเอาใจใส่ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจะต้องได้รับการส่งเสริมในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลัดหลวง จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษาประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ได้เสริมสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมทางสังคม ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายอรุณกาญจน์  ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม ทั้งนี้นายกฯ อรุณกาญจน์  ไม้เกตุ ได้ให้เกียรติบรรยายกำหนดการเดินทาง รวมทั้งกล่าวกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในการประชุมว่า การเดินทางไปกับโครงการฯ ความรู้สึกจะต่างจากการเดินทางไปกับครอบครัวเนื่องจากผู้สูงอายุจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน พบประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้พัฒนาความคิดและมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในสิ่งที่ได้ศึกษาดูงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพจิตดี และสุขภาพกายดีตามมาด้วย

          สำหรับการเดินทางในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ จะเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลตนเองด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย และการทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษอาหาร เพื่อนำมาบำบัดน้ำเสียในชุมชน และศาสนสถานต่างๆ ณ จังหวัดปราจีนบุรี – นครราชสีมา โดยแบ่งเป็นการเดินทาง ๕ รุ่นดังนี้

            รุ่นที่ ๑ ตำบลบางจาก  (ทุกหมู่)     เดินทาง  ๑๐ – ๑๑ มิ.ย. ๖๒

            รุ่นที่ ๒ ตำบลบางครุ หมู่ ๑ – ๑๐   เดินทาง ๑๓ – ๑๔ มิ.ย. ๖๒

            รุ่นที่ ๓ ตำบลบางครุ หมู่ ๑๑ – ๑๕ เดินทาง ๑๗ – ๑๘ มิ.ย. ๖๒

            รุ่นที่ ๔ ตำบลบางพึ่ง หมู่ ๑ – ๑๒   เดินทาง ๒๐ – ๒๑ มิ.ย. ๖๒

            รุ่นที่ ๕ ตำบลบางพึ่ง หมู่ ๑๓ – ๑๔ เดินทาง ๒๔ – ๒๕ มิ.ย. ๖๒

 


 

เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

 
  
view